2009-06-15

Sjukförsäkring under tillfrisknande

Det borde inte råda några delade meningar om att sjukförsäkringen för ett antal år sedan inte fungerade som den skulle. Sjukskrivningstalen ökade mycket kraftigt, långa passiva sjukskrivningar ledde till att förtidspensioneringarna steg. Många människor tvingades byta arbetsgemenskap mot utanförskap. Vi befann oss i den motsägelsefulla situationen att en av världens friskaste befolkningar var den absolut mest sjukskrivna.

Nu ser vi att utvecklingen har vänt. Vad som förklarar vändningen är det nog för tidigt att ha en bestämd uppfattning om. Införandet av det medicinska beslutsstödet, attitydförändringar hos behandlande läkare och allmänhet, tidiga aktiva rehabiliteringsinsatser och snabbare handläggning hos Försäkringskassan är faktorer som säkert haft betydelse. Så här långt har det dock ofta hävdats att det beror på en uppstramning av reglerna i sjukförsäkringen. Men ser vi till statistisken så var det 1,8 procent av de som ansökte om sjukpeng innan regelförändringarna som nekades sjukpeng och efter förändringarna har denna andel stigit marginellt till 1,9 procent. En förändring som också kan jämföras med ökningen av andelen som nekats sjukpeng från 1,5 procent 2006 till 1,8 procent 2007 - utan att några regelförändringar skedde.

Jag tror vi ser en sjukförsäkring som håller på att tillsfriskna.

Sjukförsäkringen håller på att återupprättas som den grundläggande inkomstförsäkring vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller skada som den var tänkt att vara från första början.

Media: DN,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar