2009-06-02

Examen för landets första magistrar i försäkringsmedicin

Den senare delen av dagen var jag inbjuden till Karolinska Institutet för att närvara då landets första magistrar i försäkringsmedicin tog sin examen. Kravet för att gå utbildningen har varit att man är läkare med avslutad eller pågående specialistutbildning. Intressanta föredragningar av examensarbeten, högtidstal, sång och musik var några av inslagen i ceremonin som leddes av professor Kristina Alexandersson som varit initiativtagare till och ansvarig för utbildningen.

Försäkringsmedicin är ett viktigt område för att koppla ihop medicin med försäkringsjuridik. Inte minst när det kommer till att kunna göra rättssäkra, korrekta och lika bedömningar när rätten till ersättning från sjukförsäkringen eller privata försäkringar ska avgöras. Försäkringskassans generaldirektör, Adriana Lender, framhöll bland annat detta och underströk att myndigheten har ett stort behov av att öka sitt stöd i forskning och vetenskap, inte minst för att öka kvaliteten i sjukskrivningsprocessen.

Examensarbetena som föredrogs handlade bl a om arbetsförmåga och återgång i arbete efter en njurtransplantation, användningen av det Försäkringsmedicinska beslutsstödet bland familjeläkare i Gävleborg, om sjukskrivningspraxis i Kalmar län, hur ledarskapet inom polisen påverkar sjukfrånvaron och om kvaliteten i beslutsprocessen inom sjukförsäkringen. Ytterligare ett antal examensarbeten presenterades i form av en skärmutställning. Mycket intressant att ta del av! Roligt också att få återknyta bekantskapen med studenterna, som jag hade nöjet att få ta emot i riksdagen i höstas för att berätta om den politiska beslutsgången och tankarna bakom reformeringen av sjukförsäkringen.

Det är bara att gratulera de nya magistrarna till examen och tacka Kristina Alexandersson för att framgångsrikt initierat och drivit denna nya utbildning!

Läs mer om utbildningen här.

1 kommentar:

 1. Grattis till alla nyutexaminerade!

  Nu kanske vi äntligen kan få en rättssäker handläggning på Försäkringskassan!

  Hur har ni i alliansen tänk att sedan ordna det med rättssäkerheten för alla försäkrade?

  Kommer det bli möjligt att ställa s.k. rådgivare till ansvar för sina råd?
  Kommer de försäkrade att få ett ombud vid tvist med försäkringskassan?

  SvaraRadera