2009-05-06

Besök från Hagebyskolan

Förmiddagen har bland annat ägnats åt överläggningar mellan de moderata ledamöterna i Socialförsäkringsutskottet och Socialutskottet. Vi har onekligen många beröringspunkter vad gäller ansvarsområdena sjukförsäkring respektive sjukvård. Finns all anledningg för oss att föra en dialog kring detta.

Alldeles strax ska jag ta emot en skolklass från Hagebyskolan i Norrköping för guidning och samtal kring hur vår demokrati fungerar. Det är alltid kul att träffa elever på besök i riksdagen, men onekligen lita extra kul när de kommer från ens egen gamla skola.

Gunnar Axén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar