2009-04-25

Tydligt fokus på tidiga rehabiliteringsinsatser

Idag var det utlyst ett antal demonstrationer runt om i landet mot vår rehabiliteringsreform. Av den knappa medierapporteringen att döma så tycks uppslutningen ha varit liten. I Västerås utgjordes till exempel demonstrationen av Målarförbundets medlemmar som tog en paus i årsmötet på Stadshotellet för att gå ut på torget och demonstrera.

Och detta talar nog sitt tydliga språk. De allra flesta - läkare, sjukgymnaster, sjukskrivna, arbetsgivare, handläggare på Försäkringskassan m fl - som jag träffar och samtalar med kring våra reformer inom sjukförsäkringsområdet vittnar om att de har förbättrat sjukskrivningsprocessen. Det har blivit ett tydligt fokus på tidiga aktiva rehabiliteringsinsatser och ansvaret för såväl den sjukskrivne som för de olika aktörerna runt honom/henne har tydliggjorts. Till detta ska läggas de miljarder extra som vi satsar direkt på sjukvård, psykiatri och andra rehabiliteringsinsatser för att sjukskrivna ska återfå sin arbetsförmåga.

Som en kommentar till dagens demonstrationer har jag och socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson en artikel i dagens Folkbladet.

15 kommentarer:

 1. Tycker det är bättre med rehabiliteringsreformen än att stängas in i långvariga sjukskrivningar. Långvarig sjukperiod är nerbrytande för självkänslan. Inte konstigt demonstrationerna saknar betydelse. Inte konstigt Alliansen är bättre på att lösa problemen med långtidssjuka. Det var vänsterblocket som låste in folk i sjukskrivningar. Alliasen släpper ut folk från sjukskrivningarna och in i innaförskapet igen.
  Anna Lundgren

  SvaraRadera
 2. Jaha ja, jag har tidsbegränsad sjukersättning och blir utförsäkrad om ett år. Jag har fått jobba som en galning för att överhuvudtaget få någon hjälp med min rehabilitering. Jag har hänvisats från den ena till den andre till den tredje o.s.v. och ingen har resurser för att ge mig den rehab jag behöver.

  Det där med tidiga aktiva rehabiliteringsinsatser kan ju bara gälla dem som blir sjuka nu. Vi andra får hoppas på tur. Fast lite svinn får man väl räkna med eller...?

  Sen tycker jag att det är ytterst märkligt att det nu plötsligt är tidsgränser som avgör när en människa blir frisk och inte kroppens/psykets läkningsförmåga.

  SvaraRadera
 3. Först en allmän undran: Är det verkligen så få som kommenterar på din blogg?

  Sen en kommentar om "rehabiliteringsreformen": Det där med tidiga aktiva insatser för att få tillbaka folk i arbete ställer mycket stora krav på den kompetens de som är satta att bedöma en persons rehabiliteringsmöjligheter och de sätt på vilket rehabilitering bör ske har. Som exempel så finns sjukdomen ME/CFS(Kroniskt trötthetssyndrom) som man här i Sverige knappt erkänner att den existerar, än mindre att den är en fysisk sjukdom, som dessutom ofta innebär livslångt lidande och ibland kraftigt nedsatt funktionsförmåga. Internationellt finns massor med studier som visar på att den är fysisk och att den t.ex inte blir bättre, utan sämre, av aktivitet över den maximala energinivå en viss person har. Här i Sverige möter nu dessa stackare som redan lider oerhört en Försäkringskassa och läkarkår som ska få dem att sluta inbilla sig, ta sig i kragen och "bli friska". Denna påtvingade aktivitet i kombination med den psykiska press det innebär att hela tiden leva under hot om indragen sjukpenning gör definitivt inte dessa människor rehabiliterade och redo för arbetslivet.

  Det finns även fler grupper av sjuka där inte vården i Sverige klarar av att hantera dem, med en liknade påföljd för dessa individer.

  Samtidigt så känns det högst troligt att det finns människor som riskerar att passiviseras i sin rehabiliteringsbara sjukdom, liksom sådana som försöker fuska sig till ersättning, för vilka det passar utmärkt med en mer "aktivare rehabiliteringskedja".

  Så detta med att vara mer "aktiv" är som allt annat något som har både bra och dåliga egenskaper, men ni inom politiken verkar vara mest svart-vita till er natur. Era egna idéer är nästan undantagslöst bra och utan nackdelar, medan motsatsen gäller för era politiska motståndare.

  Jan Andersson
  Kalix

  SvaraRadera
 4. Ta dig då en rejäl titt på hur man rehabiliterar personer med epilepsi, framför allt i Sthlm! Det finns INGEN arbetslivs-inriktad rehabilitering och ingen gör något för att det ska bli någon!
  Ska vi som har epilepsi fortsätta gömma oss och 'sitta och skämmas' tusen år till?

  Detta dolda handikapp har rätt att få upprättelse någon gång eller vad tycker du?!

  //Trött

  SvaraRadera
 5. Låt mig först slå fast att jag definitivt inte ser saker och ting i svart eller vitt. Tvärtom är jag och andra i Alliansen högst pragmatiska i vårt arbete med att få en väl fungerande sjukskrivningsprocess.

  Vi ska komma ihåg att när vi fick förtroende att styra landet så präglades hela sjukskrivningsområdet av mycket höga sjukskrivningstal. 70 procent av de som varit sjukskrivna i ett år befann sig fortfarande på steg ett i den sjukstegstrappa som Försäkringskassan arbetade med. Och efter ett års sjukskrivning blev man automatiskt prövad för förtidspension - många fick det också mot sin vilja. Detta var socialdemokraternas "lösning" när de ville minska antalet sjukskrivna. De flyttades helt cyniskt över från statistikkolumnen "sjukskrivna" till "förtdispensionerade". Samtidigt gick de från 80% ersättningsnivå till 64% ersättningsnivå, blev uppsagda från arbetet och hamnade i ett permanent - ofta passivt - utanförskap.

  Detta var en helt orimlig ordning och därför har vi genomfört reformer som innebär tidiga och tydliga avstämningstillfällen av den sjukskrivnes arbetsförmåga. Vi har också avskaffat den näst intill obligatoriska förtidspensioneringen efter ett års sjukskrivning.

  När sjukförsäkringen infördes så var den tänkt som en grundläggande inkomstbortfallsförsäkring då man saknade arbetsförmåga på grund av skada eller sjukdom. Nu håller vi på att återupprätta den grundtanken. Sjukförsäkringen ska inte vara en arbetslöshetsförsäkring och sjukskrivningar är inte lösningen på konflikter på arbetsplatsen.

  Fortfarande gäller att om man saknar arbetsförmåga på grund av sjukdom eller skada så har man rätt till sin sjukpeng. Om man däremot kan arbeta så ska man återgå i arbete eller söka ett passande jobb. För att underlätta för den som vill prova på ett annat arbete hos en annan arbetsgivare än den ordinarie så har vi infört en särskild rätt till tjänstledighet för detta ändamål, för att man inte ska vara tvungen att säga upp sin anställning för att man vill se om man har möjlighet att ta ett annat jobb där arbetsförmågan kan tas till vara.

  För att också se till så att sjukskrivna får vård och rehabilitering i tid så genomför vi en miljardsatsning för att bygga ut psykiatrin i hela landet, en extra sjukvårdsmiljard som går till de landsting som arbetar med tidiga insatser för att få ner sjukskrivningstiderna och en rehabiliteringsgaranti som är under införande och som tillför sjukvården ytterligare miljardbelopp. Arbetsförmedlingen har även de tillförts ytterligare pengar för att stärka upp den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och där kommer det säkert att behövas göras ytterligare insatser framöver.

  Som jag skrev inledningsvis så är vi som jobbar med dessa frågor pragmatiska. Vi är ute och lyssnar på sjukskrivna, läkare, handläggare på Försäkringskassan, sjukgymnaster, arbetsförmedlare och många andra som är viktiga personer för att få sjukskrivningsprocessen att fungera bra. Vi tar till oss synpunkter och tänker fortsätta arbete för att få en väl fungerande sjukskrivningsprocess, med tidiga åtgärder för att förhindra att människor fastnar i långa passiva sjukskrivningar som i normalfallet i sig självt bidrar till en försämrad hälsa för den sjuke.

  Trött: Jag tycker definitivt inte att epileptiker ska gömma sig eller skämmas för sitt handikapp. Jag trodde faktiskt att den tiden var förbi då epilepsi var förknippade med skamkänslor. Jag har träffat en hel del epileptiker, men inte under senare år hört någon beskriva de känslor som du ger uttryck för. Det är bara beklaga och för oss alla att hjälpa till så att ta itu med de fördomar som då trots allt finns kvar.

  Jan: Jag håller med om att det finns sjukdomar som vi inte känner till särkilt mycket om idag och därför satsar vi också på ökade resurser till den medicinska forskningen.

  Slutligen, till er som lämnat kommentarer/skickat mail och varit upprörda över att jag inte publicerat era kommentarer, så vill jag bara upplysa om att jag inte publicerar kommentarer där man t ex uppmanar människor att slå mig på käften, innehåller grovt och vulgärt språk samt kränkande tillmälen. Som jag förstår kommer många av dessa kommentarer som ett resultat av att man på RESURS hemsida uppmanat folk att "total mobba" mig.

  Återkom gärna med seriösa inlägg, berätta om era erfarenheter och kom med förslag på vad vi kan göra bättre. Jag har gärna en konstruktiv dialog med alla som vill bidra till att se till så att vi får en väl fungerande sjukskrivningprocess.

  SvaraRadera
 6. Tack för publiceringen av mitt inlägg, liksom svar på det och de andra!

  Låter utmärkt att ni säger er lyssna på alla parter i detta liksom att förslag gärna mottages på förbättringar för då vill jag vara konkret apropå det jag skrev om ME/CFS ovan:
  Se till att inrätta ett rikstäckande center för dessa patienter enligt samma koncept som man har gjort i Norge. Se bl.a http://www.dagensmedisin.no/nyheter/2008/12/10/nytt-senter-for-me-pasient/ för kort information om det. På www.rme.nu och www.me-cfs.se finns också mycket bra information om denna åkomma.

  Det har nyligen kommit en "Fokusrapport om KTS (kroniskt trötthetssyndrom) i Stockholms läns landsting" som Riksföreningen för ME-patienter och andra av de som är själva drabbade anser vara felaktig i många saker, ja så gravt att det innebär flera steg tillbaka för de med ME/CFS här i Sverige. Lär av Norge istället hur det bör bäst hanteras, både för de drabbade och samhället.

  Jan Andersson
  Kalix

  SvaraRadera
 7. "Slutligen, till er som lämnat kommentarer/skickat mail och varit upprörda över att jag inte publicerat era kommentarer, så vill jag bara upplysa om att jag inte publicerar kommentarer där man t ex uppmanar människor att slå mig på käften, innehåller grovt och vulgärt språk samt kränkande tillmälen. Som jag förstår kommer många av dessa kommentarer som ett resultat av att man på RESURS hemsida uppmanat folk att 'total mobba' mig".

  Tycker det visar vilken otroligt låg nivå Resurs lagt debatten på. Dom påstår att dom vill ha respekt. Tycker dom kan börja med att visa respekt själva för andra!

  Klart man måste sortera bort grova kränkande och hotfulla kommentarer.

  Din blogg är mycket bra, saklig och informativ. Tackar för chansen att kunna läsa lite insider info om vad som planeras inom sjukförsäkringsområdet.

  Men som du säger: i åratal har sjukskrivna passiviserats och gömts undan i statistiken. Sossar och deras anhängar i Resurs är experter på 2 saker: gömma männskor i statistiken och att höja skatterna. 2 universallösningar så snart dom inte kan lösa problemen effektivt. Alliansen har ännu mera mitt förtroende nu än tidigare.

  Anna Lundgren

  SvaraRadera
 8. Förresten när det gäller Resurs så står där följande;
  "RESURS är ett partipolitiskt obundet nätverk vars syfte är att lyfta fram och bevaka sjuka och utsattas rättigheter i Sverige."
  Ok, undrar då bara hur det rimmar med följande topics:

  "Håll ditt eget 1 maj tal."

  "Miljöpartiet instämmer i sjukförsäkringsuppropet"

  "Alliansen är otäckt nära opposionen"

  "Ska alliansen även här röra om?"

  "Alliansen gör det igen,Husmark också...."

  Ett nätverk som är så oseriöst har självklart svårt att dra till sig annat än vänsterpöbel också.

  Stå på dej Gunnar!

  Anna Lundgren

  SvaraRadera
 9. Anna!
  Då får du inte bara läsa rubrikerna utan också det som skrivs sedan.

  "Håll ditt eget 1. maj tal" t.ex., var en inbjudan som aftonbladet la in till deras läsare!
  Någon ville bara tala om det. Så vad är det som är oseriös med det?

  Så läs först innan du kallar någon eller något oseriöst. Det är oseriöst att skriva om något man inte har läst.

  SvaraRadera
 10. Ja du Anna håller med dig. Kan inte låta bli:
  RESURS egentliga uttolkning är: Respektlösa Empatilösa Småaktiga Upphetsade Revolutionära Sossekommunister
  Det här "parti"politiskt neutrala nätverket hade en klick med i 1 majtåget också med parollen:
  Sluta Jaga - Redan Svaga
  Sluta kränka - Börja Tänka
  Vore bättre om dom visade lite hänsyn till dom som vill ha hjälp med rehabilitering och ser fördelarna med rehabiliterings kedjan. Kanske med denna parollen:
  Sluta gnälla - Och gå omkring och drälla
  Bort med utanförskap - Ge dom svaga gemenskap
  Ni som är så aktiva – Försök var lite positiva
  För som isolerad - Är det svårt att bli accepterad
  Hellre Alliansen - Än sossesvansen
  För gemenskap - Mot utanförskap
  Rehabilitera - Ännu mera
  För dom tjatar om att det är nätverket som är neutralt, inte personerna. Men nätverket identifieras just genom vad dom skriver och tramsar om. Det är i stort sett ingen kritik mot vänsterblocket i detta "neutrala" nätverk.
  Visst det finns männskor som är sjukskrivna i alla politiska läger, men det är inte det det är frågan om. Inte var dom personligen varförsig hör hemma utan vart dom riktar sin kritik varje timme, varje minut, varje sekund. Det är bara Alliansen som är orsak till allt elände. Allt vad Alliansen gör är elände. Konstigt är det väl då när skillnaden mellan blocken nu mera är minimal. Och glöm inte, det var (S) som startade "hetsjakten" mot sjuka. Det var (S) som gav order till försäkringskassan att halvera sjuktalen. Men ändå ser man inte något av den självkritiken i detta vänsterdreglande nätverk.
  Hellre Allians än Nonchalans
  Med detta tycker jag att vi kan avsluta diskussionen här på Axéns blogg om Resurs och andra liknande vänster aktivister.
  Jag är utlandsstuderande, får se hur andra länder har sina sjukförsäkringar, och måste erkänna att tom. efter nya sjukförsäkringen så är den svenska mycket bättre.
  Dom som är sjukskrivna ska ha sjukersättning, dom som har arbetsförmåga ska söka jobb. Det är renodling av sjukförsäkringen som gäller. Bara för att man är sjuk i en typ av jobb betyder inte detta att man saknar arbetsförmåga i andra jobb. Det finns bara fördelar med rehabiliterings kedjan. Men blind styrena på vänster kanten vill/kan inte se fördelarna. Dom har bestämt sig som småungarna på dagis, att opponera sig. En liten klick på, vad är dom nu, lite under 250 pers., tror dom har sådan betydelse att dom kan göra sig till tolk för hela svenska folket. Det är väl det som dom menar med demokrati, att valen saknar betydelse och i stället ska man gapa och gnälla och skrika och allmänt bära sig åt som dagisungar. Det brukar ju vara så att när argumenten tryter höjer man röster. Det är Resurs och annan vänster flum ett bra bevis för.
  Amanda, Allians-väljare 2010

  SvaraRadera
 11. Med erfarenheter som sjuk i över 12 år har jag då inte sett något som skulle kunna skynda på för den sjuke att komma tillbaka till arbetslivet.

  Har även haft kontakt med massor av sjuka/skadade från norr till söder i vårt land som kan vittna om att det är en evig kamp att vara sjuk då man inte får hjälpen man behöver utan att man måste tjata, tjata och tjata.
  Vården idag är inte en självklarhet. Det är få gånger man uppsökt vården och fått en sjysst diagnos. Lika många läkare man uppsöker, lika många olika diagnoser får man och HUR ska man då kunna få den rätta hjälpen när ingen ens orkar gå vidare? De finns människor där ute som inget hellre vill än att få bli friska men utan rätt hjälp och intresse för patienten blir det ju inte så. Då rullar åren på, det blir sekundära skador av de som en gång med rätt hjälp hade kunnat kanske bli bra och med för långt tid utan hjälp är det kört att komma tillbaka.

  De spelar heller ingen roll om du är 50 eller 18 år, det är en evig kamp att få rätt hjälp i dag i vården. Läkare lyssnar inte, de läggs in prestig, maktkamp och som skadad/sjuk hamnar man lätt i ekorrhjulet.
  Försäkringskassan har jag under mina 12 år som sjuk bara ett stort frågetecken över. Har aldrig haft en handläggare som hjälpt till, fick aldrig pengarna i tid och fick i princip hota mig till rehab i börja, de var ingen som brydde sig alls.

  Detta jagande nu av sjuka är helt galet. Det är systemet som gjort att så många inte klarar arbete idag pga att åren rullat på och man får inte den rätta hjälpen från början. De som skall jagas är väl då de som satte oss sjuka på pottan från början. Som sjuk kan jag nog gå i god med att vi alla vill bli friska. Tror inte de finns många som väljer ett liv med sjukdom eller skada frivilligt och den missär det ger med sig .
  Det är systemet runt de hela som inte har fungerat och fortfarande inte gör.

  SvaraRadera
 12. Hej
  Jag välkomnar FKs utredningar av oss sjuka, samt de rehabiliterande åtgärder som kan tänkas sättas in för åter komma tillbaka till ett eventuellt arbete.
  Många har som ni säger inte fått den hjälp de behövt i sin rehabilitering, eventuell arbetsträning, tjänstledighet osv.
  Rehabiliteringen verkar dock ha fastnat i form av enbart arbetsträning från FKs sida, jag känner inte till någon som har fått annat i sina sk projekt att återgå till arbete genom att först samverka i en 4-6 veckors utredning hos en privat/statlig centra där ett antal yrkesmänniskor träffar den sjuke vid ett tillfälle i ca 30-60 minuter för att göra en bedömning som gäller den framtida arbetsförmågan. Jag har själv deltagit i tre sådana inom tre års tid, med olika slags resultat från vardera ställe.
  Jag är skadad efter 5 svåra trafikolyckor med skador från topp till tå, har svåra koncentrationssvårigheter, bortdomningar, hjärtklappning, värk, migränanfall osv. De flesta dagar går med en orklöshet i kroppen som känns som när du har 40 graders feber. Jag är 37 år ung, ensamstående med två barn som jag trots allt måste få en fungerande vardag med. Jag aktiverar mig dagligen med träningsprogram, promenader, yoga osv, har sökt all hjälp jag kunnat få inom vården med varmvattengympa, stressterapi, KBT men trots alla dessa åtgärder blir mina besvär bara värre för varje år. Jag har lärt mig att hantera vardagen så jag fått en någorlunda balans i min tillvaro, men jag rubbar denna balans direkt stressen tillträder i vardagen.
  FK tar ingen hänsyn till min sjukbild utan har uttryckt sig i skrift att jag har max 18 mån till ifall de beviljar mig en ny period.
  Min fråga är då till Er som bestämmer. Ska jag behöva gå ifrån mitt hus, sälja bilen och behöva förnedra mig till att gå till soc för att överleva då arbete helt enkelt inte fungerar för mig just nu sedan 6 år, oavsett rehab. Jag har arbetat som företagare sedan 21 årsåldern, har varit mycket framgångsrik, men idag klarar jag inte ens svara i telefon.
  FK behandlar oss företagare med misstänksamhet, förtalar och förvränger saker i domstolar när man överklagat sina beslut, de informerar inte medborgarna om sina rättigheter och ger olika beslut till olika personer. Orättvist och mycket kränkande behandling av oss sjuka.

  SvaraRadera
 13. Gunnar !

  Jag har en grej som är intressant att få belyst från en insatt. Den gäller försäkringsmedicinska rådgivare på Försäkringskassan. (FMR).

  En patient har diagnosen hjärncancer OCH PTSD, således två komplicerade diagnoser som går in i varandra. Patienten är sjukskriven, har stora smärtor, yrsel, får strålning men FK bedömer att han efter ett visst datum tre veckor fram i tiden från idag är arbetsför 100 %.

  På FK är det en FMR som bedömt patienten och denne har bedömt att patienten minsann kan arbeta.

  FMRs medicinska bakgrund är gynekolog, alltså inte hjärnkirurg eller psykiater. Inget som stämmer med någon diagnos.

  Nu kommer frågorna:
  Är detta ett rättssäkert system ?

  Det verkar för mig horribelt. Det värsta är att det händer varje dag. I alla andra sammanhang när det gäller beslut på individnivå där sådana beslut får långtgående konsekvenser så kräver alla myndigheter att den som tar beslutet också har adekvat kunskap om det man beslutar om. En gynekolog kan endast bedöma detta rent försäkringsmässigt. Något annat finns inte att gå på. Något verkar vara fel här.

  Kan en patient begära att den FMR som ska göra en bedömning på FK också har adekvat medicinsk kompetens på alla diagnoserna denne ska bedöma en patient efter ?

  Detta verkar faktiskt rimligt eftersom FMRs bedömning får stora konsekvenser.

  Sedan en grej om processordning på FK.

  En patient är sjukskriven på 75 % sedan 2005-01-01 och får ett brev från FK. Pat. har en ryggmärgsskada, en otroligt komplicerad mag/tarmsjukdom och dessutom psykiska besvär.
  Brevet har följande innehåll:
  ----------------------------------------------
  23 maj-09

  Försäkringskassan har fått ett medicinskt underlag om 3/4-dels sjukpenning för perioden 1 mars 2009 - 10 maj 2009. Utifrån det medicinska underlag som finns nu, bedömer Försäkringskassan att det är tveksamt om din arbetsförmåga är nedsatt i sådan omfattning som gör att du kan få sjukpenning efter den 10 maj 2009.

  Om det kommer in ett nytt medicinskt underlag för tiden efter den 10 maj 2009 kommer Försäkringskassan att utredan din rätt till sjukpenning närmare. Det är möjligt att utredningen leder till att Försäkringskassan INTE kan betala någon sjukpenning efter den 10 maj 2009.

  Underskrivet av (Handl. namn)
  Försäkringskassan, Ort.
  ------------------------------------------------
  Patienten blir naturligtvis både rädd, förbannad och mycket orolig. Brevet säger ingenting om vad som är fel, inget om det behövs mer info, inget om hur utgången blir och inget om hur pat kan överklaga och vad pat kan överklaga.

  Däremot säger FK till patienten att pat har
  tre veckor på sig att göra....ja vaddå ? Pat vet i alla fall att denne kan förlora hela sin försörjning, sitt liv inom tre veckor och att pat inte kan göra något alls.

  Ingen info från FK har föregått detta brev, inga möten, inga telefonsamtal, inget.

  Hur är detta möjligt i dagens Sverige ? Brevet ligger väldigt nära en JO-anmälan. Det är inte rimligt att först röra upp en pat som redan har det svårt för att sedan också tala om att pat riskerar att förlora hela sin försörjning.

  Även här finns det stora fel.

  Vad tycker du om detta Gunnar ? Jag förstår att svaren blir generella men det vore bra att få ett svar från en som är insatt.

  Tack för att du tar dig tid till detta.

  Jonas Svensson
  Ulricehamn

  SvaraRadera
 14. Ang JO anmälan
  Då FKs handläggare besitter en sådan maktposition att de har möjligheten att disponera sin post precis som passar de.En trafikskadad man med komplicerade skador i ryggraden överklagade sitt ärende till domstol då FK efter 1,5 år fick för sig att han fått ersättning på fel grunder.En framgångsrik egenföretagare.Efter att FK JO anmäldes, gjorde även FK en polisanmälan för bedrägeri helt plötsligt, drog in inkomsten och begärde återbetalning av 1,5 års sjukpenning.Åtalet lades ner då INGET OLAGLIGT hade förekommit, men pat fick inte rätt gentemot FK ang sin inkomst. Tog 14 månader innan han fick en sk garantiersättning, men bostadsbidraget fick han inte retroaktivt då den kan man bara söka 3 mån bakåt. FK har däremot inte skött sin handläggning lagenligt, sitter med högutbildade juridiska rådgivare och sänker den enskilda sjuka människan för sin egen prestige, men den lilla människan har ingen form av juridisk hjälp i en tvist mot en statlig myndighet!!!!! Vad kallar man detta?
  Vi vill få en rättvis och lagenlig handläggnihng av våra ärenden, ska inte behöva vara rädda för att få ett helvete bara för att vi vill ha en utredning av statens egna juridiska ombud.

  SvaraRadera
 15. Vill gå in och försvar nätverket RESURS. VI som finns där kämpar för ett socialförsäkringssystem som tar till vara på det friska och upprättar individerna, oavsett om man kan återgå till lönearbete eller inte. Personligen är jag drabbad avv detta då jag riskerar utförsäkrning inom snar framtid. Har iofs fått rehabilitering, men den har inte gett önskad effekt. Jag tar avstånd från alla typer av personliga påhopp och det även inne på RESURS. Oavsett partipolitiskt tillhörighet.
  RESURS är för mig ett sätt att hantera den frustration över ett mycket trubbigt system. Det tidigare var inte bra, men det nuvarande är inte bättre - bara olika varandra. När så många far så illa av ett system då krävs att konsekvenserna visas, även för dem som inte drabbas personligen. Detta är RESURS uppgift - inte att "hacka på alliansen" eller att "försköna oppositionen."
  Vi inom RESURS vill ha en saklig debatt kring socialförsökringssystemet.
  Det hoppas jag vi kan fortsätta med oavsett partipolitisk tillhörighet.

  SvaraRadera