2009-04-14

Skillnad i människosyn

Jag deltog i eftermiddagens riksdagsdebatt om intyg vid vård av sjukt barn.

Socialdemokraterna föreslår att man ska utöka stickprovskontrollerna istället för att alla ska lämna in ett frånvarointyg som styrker rätten till ersättning från föräldraförsäkringen. De föredrar således, istället för ett enkelt intyg, att fler tjänstemän på Försäkringskassan ska sitta och ringa runt - utan föräldrarnas kunskap om detta - till fler arbetsgivare, förskolor och skolor för att kontrollera föräldrars och barns frånvaro.

Enligt socialdemokraterna visar dessa två alternativ skillnaden i människosyn mellan dem och oss i Alliansen. Ibland undrar man hur de tänker.

En undersökning som Skånskan gjort visar att antalet VAB-dagar minskat med 5,3% under de 8 månader som gått sedan VAB-intyget infördes jämfört med samma period året innan. Nu ska man vara försiktig med en så enkel jämförelse eftersom att det finns fler faktorer att väga in. Men eftersom att barngruppen som helhet ökat, antalet yngre barn - som är fem gånger så sjuka som de äldre - ökat drygt 4% och antalet äldre barn - som är friskare - minskat med nästan 7% så kan det ju ge en fingervisning om vartåt utvecklingen går.

Nu har vi haft en rekordkort riksdagsgrupp. Återstår en telefonkonferens med finansminister Anders Borg som ska informera om vårpropositionen och därefter ett kvällsmöte med Skogsindustrierna.

Gunnar Axén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar