2009-03-24

Sjukskrivningar i fokus

Denna dag har jag bland annat ägnat åt utskottssammanträde och interna arbetsmöten. Riksrevisor Karin Lindell besökte utskottet och föredrog en granskningsrapport som belyste de problem som funnits inom sjukförsäkringen. Idag har vi också fått ta del av socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrssons förslag om att utreda hur man kan införa en ränta på försenade utbetalningar från Försäkringskassan. Ett initiativ som vi alla i alliansgruppen i utskottet tog emot med stor glädje och tillfredsställelse. Det är givetvis inte rimligt att den som drabbats av Försäkringskassans sena utbetalningar inte ska få någon kompensation för detta.

Sedan har jag också deltagit i avtackningen av Per Olof - Thulle - Thulin, mångårig och legendarisk partiombudsman för oss moderater i Östergötland som nu går i pension. Under hela 40 år har han varit en samlande kraft som med värme och målmedvetenhet lotsat oss mot nya djärva mål. Jag hade gärna sett att han fortsatt arbeta i 40 år till, men har full förståelse för att han nu vill ägna sig åt nya utmaningar - och han gör den med den äran. Thulle har varit en förebild för mig och många andra. Må han ha många härliga år framför sig som han får ägna sig åt djuren och naturen på Tjuråsen!

Slutligen har jag ätit en bit mat och samtalet med en av de klokaste och trevligaste läkare jag känner. Alltid intressant att höra hur de som ute på fältet arbetar med att hjälpa människor tillbaka till arbete ser på rehabiliteringskedjan och förändringarna av sjukförsäkringen.

Gunnar Axén


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar