2009-03-11

Positiva reaktioner i Norrköping


Mötet i Norrköping lockade närmare 200 besökare. Det nickades instämmande i Cristina Husmark Pehrssons beskrivning av de förtidspensionerades situatin och positivt till de förändringar som nu gör det möjligt för dem att jobba, engagera sig ideellt eller studera med bibehållen rätt till sjukersättning.

Även de efterföljande frågorna ställdes ur ett uppskattande perspektiv. Precis som i Linköping var den första frågan "Hur länge gäller de nya reglerna?" och Cristinas svar det samma: "Den förändring vi genomfört gäller nu och framöver. Vi tänker inte riva upp denna reform.".

Liksom i Linköping fanns det företrädare för folkhögskolorna, frivilligorganisationerna och Försäkringskassan med för att berätta om vad de kan erbjuda för möjligheter och för att svara på frågor.

Nu sitter jag på tåget mot Stockholm med förhoppning om att det ska hålla tiden så att jag precis lagom hinner i tid till det kvällsmöte som vi i Socialförsäkringsutskottet ska ha med ledningen för Försäkringskassan.

Gunnar Axén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar