2009-03-20

Lögn, förbannad lögn, statistik och okritisk journalistik - om medias rapportering rörande VAB-intyg

Flera medier har idag rapporterat på temat att införandet av intyg från förskola/skola vid vård av sjukt barn (VAB) den 1 juli 2008 inte har minskat antalet felaktiga utbetalningar eftersom att det tagits ut fler VAB-dagar i december 2008 jämfört med december 2007. Vissa media, däribland TT, har valt att jämföra antalet uttagna dagar per barn per månad (februari 2008 respektive februari 2009), men denna jämförelse uppvisar huvudsakligen samma brister som den tidigare nämnda utifrån vad som beskrivs nedan

Rapporteringen visar prov på sämsta sortens journalistik eftersom att man valt att jämföra päron med äpplen. Det är nämligen inte så enkelt att jämföra frånvarofrekvensen det ena året med det andra eftersom att de båda grupperna som jämförs med varandra inte ser likadana ut och att man inte rensat för i sammanhanget ovidkommande faktorer så att den eventuella effekten av införandet av intyg vid vård av sjukt barn (VAB-intyg) isolerats och därmed kan utvärderas.

En högst väsentlig faktor som spelar in vad gäller uttaget av VAB-dagar är hur gamla barnen är. Frånvarofrekvensen för yngre barn är till exempel fem gånger så hög som för äldre barn.

Tittar man då på hur den aktuella barngruppens struktur förändrats mellan december 2007 och december 2008 så är det enkelt att konstatera att antalet yngre barn ökat och antalet äldre barn minskat. För att vara exakt så har antalet 2-åringar ökat med 4,6% och antalet 12-åringar har minskat med 6,7%. Antalet barn har ökat i alla de lägre åldersgrupperna och minskat i alla de högre åldersgrupperna.

Vidare så har antalet barn som ingår i de åldersgrupper som omfattas av den tillfälliga föräldraförsäkringen ökat med 9.000 eller närmare 1%.

Således har antalet barn/föräldrar som omfattas av den tillfälliga föräldraförsäkringen ökat, antalet barn i de lägre åldersgrupperna som har en högre frånvarofrekvens ökat och de äldre barnen med lägre frånvarofrekvens minskat. Enbart mot denna bakgrund så är det således inte så svårt att ha en förståelse för att den av media gjorda jämförelsen inte är korrekt och att antalet VAB-dagar kan ha ökat.

Sedan finns ytterligare faktorer att ta hänsyn till men som inte enkelt går att hitta i SCB:s statistikdatabas (som ovanstående uppgifter kommer från), som t ex sysselsättningsfrekvensen hos de förädrar som har barn i förskola/skola. Om fler föräldrar till barn som blir sjuka arbetar så finns det fler som tar ut tillfällig föräldrapenning. Vidare bör vägas in om det under de jämförbara tidsperioderna till exempel har gått någon form av influensaepidemi eller liknande.

Under åren 1999-2007 har antalet uttagna VAB-dagar varierat mellan 4,4 och 5 miljoner dagar per år utan att några regler eller andra liknande faktorer har förändrats. En närmare analys av dessa fluktuationer skulle säkert visa att de kan härledas till förändringar av den aktuella barngruppens sammansättning och storlek.

Den nyhetsrapportering som idag gjort gällande att de s.k. VAB-intygen inte har minskat de felaktiga utbetalningarna är byggd på att man har jämfört äpplen med päron. Man kan också beskriva det som en god illustration av devisen ”lögn, förbannad lögn och statistik”.

Jag blev själv intervjuad i denna fråga idag av SVT:s Östnytt/Rapport. Givetvis tog man inte med mina synpunkter på hur man bör gå tillväga för att göra en seriös utvärdering. Men det lustiga var att efter intervjun berättade SVT:s kameraman att det gick att ”fuska” även med de nya VAB-intygen. Det intyg som han fick underskrivet av förskolan byggde på att man kryssade i vilka dagar barnet varit frånvarande och när man väl fått ett sådant underskrivet intyg från förskolan så kunde man ju kryssa i fler frånvarodagar innan man lämnade in blanketten till Försäkringskassan…

Dagens nyhet hade således lika gärna kunnat vara att det går att begå bidragsbrott även med de nya VAB-intygen. Men för de som tycker att det är OK att stjäla pengar från våra gemensamma trygghetssystem så var väl det inte en prioriterad nyhetsvinkling.

Media: DN, AB, SvD, SvD ledare, SDS,

Gunnar Axén

2 kommentarer:

  1. Har du själv några konkreta bevis på att journalisterna har fel? Bilagor till detta inlägg vore kanske på sin plats.

    SvaraRadera
  2. Några bilagor behövs knappast. Alla de sifferuppgifter jag refererar till finns lättåtkomliga i Statistiska Centralbyråns databas på www.scb.se.

    SvaraRadera