2009-03-19

En ny inriktning på försvarspolitiken

Idag har regeringen presenterat inriktningen på den nya försvarspolitiken. I sammandrag kan den beskrivas på följande sätt:

- Hela insatsorganisationen om ca 50 000 personer ska kunna användas inom en vecka efter beslut om höjd beredskap. Idag är bara ungefär en tredjedel av den nationella insatsorganisationen kravställd för insats inom ett år.

- Alla insatsförband kommer att ha samma förmåga till insats, i Sverige samt i och utanför närområdet. Det medför att den uppdelning som idag finns mellan en så kallad utlandsstyrka för internationella insatser och övriga förband utgår.

- Enligt Försvarsmaktens förslag kommer 28 000 personer att finnas i stående och kontrakterade förband.

- Hemvärnet förstärks och får en viktigare roll i försvaret av Sverige. Hemvärnet kommer totalt att bestå av 22 000 personer och ingå i insatsorganisationen. Av dessa kommer 17 000 att utgöra de kvalificerade nationella skyddsstyrkorna vilka får bättre utbildning och materiel och som har tjänstgöringsskyldighet även i fred.

- En ökning från tre tillgängliga manöverbataljoner idag, till åtta imorgon. Det innebär mer än dubbelt så hög tillgänglighet.

- Fördubblad förmåga till fredsfrämjande insatser. 1 700 personer kommer att kunna hållas kontinuerligt insatta i insatser internationellt.

- Antalet Gripenplan blir 100 stycken, av C/D-modell. Antalet nya helikoptrar ökar successivt.

- Stridsvagn 122 bibehålls och tillgången till splitterskyddade fordon ökar. Artilleriet och luftvärnet förblir av dagens storlek. Det blir sju korvetter, varav fem av Visbyklass, antalet ubåtar i insatsorganisationen bibehålls.

- Utanför insatsorganisationen kommer en förbandsreserv om fyra mekaniserade bataljoner att finnas.

- Personalförsörjningen moderniseras så att frivillighet utgör grunden för bemanningen av insatsorganisationen i stället för värnplikt. Det krävs för ökad användbarhet och tillgänglighet, men också övergång till stående och kontraktsförband. Officersyrket förändras med fler specialistofficerare som utbildar och leder trupp och färre i staber och ledningsfunktioner.

Media: DN1, DN2, DN3, DN4, SvD,

Gunnar Axén

1 kommentar:

  1. Klart att militärtjänstegöringen ska vara frivillig.Det är ju upp till var och en som saknar utbildning i landet "jag skiter i allt" att försvara sitt eget liv så gott de nu kan den dagen det brakar loss.

    3 Pluton 4 Stridsvagnskompaniet

    SvaraRadera