2009-03-17

AMF signalerar trots allt handlingskraft

Som PR-konsult arbetade jag en del med kriskommunikation och det är onekligen intressant att följa hur de olika bolagen som nu jagas av media hanterar situationen. AMF är det senaste i raden av bolag som det stormat kring.

Till skillnad från SEB, som inte insåg vad klockan var slagen utan valde att försöka konstra sig sig ur situationen - och därmed drog ut på pinan - innan de fann det för gott att ge vika, har AMF visat stor skicklighet vad gäller att reda upp situationen. Tämligen snabbt, man hade möjligen kunnat förkorta drevet med någon enstaka dag, har bonusar dragits in och idag visar man med all önskvärd tydlighet att det inte räcker med att följa lagens bokstav utan att det också ställs krav på att de anställda agerar på ett moraliskt försvarbart sätt. Åtgärderna signalerar trots alllt handlingskraft och en vilja att snabbt ställa felaktigheter till rätta.

Om det inte finns nya avslöjanden att göra för media, så borde nu stormen bedarra ganska snabbt för AMF. I så fall har man lyckats att minimera skadan för sitt varumärke samtidigt som Ingrid Bonde visat var skåpet ska stå och att hon verkligen förtjänade utmärkelsen nyligen som svenskt näringslivs mäktigaste kvinna.

För såväl AMF som för andra bolag som ansatts hårt av media de senaste veckorna visar drevet behovet av att företag löpande analyserar och eliminerar risker som kan komma att skada varumärket - för det bäste vore ju om det som nu har hänt aldrig hade inträffat - samt att man har en kommunikativ beredskap om olyckan ändå skulle vara framme.

Media: DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, AB1, AB2, AB3,

Gunnar Axén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar