2008-12-16

Vad alla bör känna till

Idag har jag bland annat hunnit med ett avstämningsmöte på Justitiedepartementet tillsammans med de andra vännerna i alliansgruppen. En del prat om den nya arbetskraftsinvandringslagen blev det. En reform som vi alla känner oss stolta över och nöjda med. Nu pågår riksdagsgruppen som bäst.

TV4 har hört av sig och vill att jag debatterar sjukförsäkringen i Nyhetsmorgon med min vice ordförande, Veronica Palm (s). Kl 07.15 verkar det blir, för den som har lust att titta.

Noterar att regeringen nu har presenterat den skrift som innehåller det som alla bör känna till, nämligen vilka lagar som träder ikraft vid årskiftet. Den tar bland annat upp "Från sjukersättning till arbete". Den reform som vi nu genomför och som gör det möjligt för den som hade icke tidsbegränsad sjukersättning (ofta kallad förtidspension) före den 1 juli i år att engagera sig ideellt, jobba eller studera med bibehållen rätt till ersättning. Vidare så redogörs för arbetskraftsinvandringslagen (även om den som tidigare nämnts trädde ikraft redan igår).

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar