2008-12-15

En historisk dag för Taiwan och Sverige

Denna dag har varit historisk ur ett svenskt perspektiv eftersom att vi genom den nya arbetskraftsinvandringslagstiftningen blivit öppnare mot omvärlden. De första arbetskraftsinvandrarna enligt den nya lagen lär ska vara en IT-expert och en garvare. Precis som migrationsministern sa vid ett högtidlighållande av den nya lagen tidigare ikväll så behöver Sverige de bästa hjärnorna och de bästa händerna. Det gäller bara att göra Sverige tillräckligt attraktivt för att locka dessa till oss.

Denna dag har också varit historisk för Taiwan och dess relation till Folkrepubliken Kina. För första gången sedan 1949 finns nu direkta postförbindelser, flygförbindelser och båtförbindelser mellan Taiwan och Folkrepubliken Kina.

Relationen mellan de båda länderna är speciell och för många svenskar okänd. Det som en gång var Republiken Kina (ROC, Republic of China) omfattade hela det fastlandskina som vi känner det idag och ön Taiwan, men 1949 tog Maos kommunister makten över fastlandskina. De styrande i Republiken Kina tog sin tillflykt till ön Taiwan och har alltsedan dess styrt Republiken Kina därifrån. Allmänt kallad för Taiwan.

De styrande på fastlandet etablerade Folkrepubliken Kina, en genuin kommunistisk diktatur, och har allt sedan dess även hävdat sin rätt till ön Taiwan trots att man aldrig har haft makt över ön. Den kvarvarande delen av republiken Kina, Taiwan, avvecklade under slutet av 80-talet och början av 90-talet de kvarvarande militärlagarna och demokratiserade öriket. Idag är Taiwan (Republiken Kina) en fullfjädrad demokrati. Trots detta hävdar den kommunistiska Folkrepubliken Kina sin överhöghet över Taiwan. 700 kärnvapenmissiler står längs kusterna i fastlandskina riktade mot Taiwan.

Samtidigt har de båda länderna under årens lopp blivit allt mer ekonomiskt beroende av varandra. Stora taiwanesiska ekonomiska intressen finns investerade i fastlandskina och allt större fastlandskinesiska intressen finns investerade i Taiwan. Detta är en bakgrund, och delvis en förklaring, till att de båda länderna nu pragmatiskt söker finna en relation sinsemellan som båda parter kan leva med. En salomonisk lösning.

Så länge inte Taiwan formellt deklarerar sin självständighet kommer inte Folkrepubliken Kina attackera öriket och så länge inte Folkrepubliken Kina vidtar steg i riktning mot att annektera Taiwan så kan man leva med – och förhoppningsvis utveckla – den relation som idag har skapats dem emellan. Den är historisk och jag hoppas att de båda länderna fredligt kan utveckla den samma.

Jag hoppas bara att slippa se fler rapporter i svensk press där Taiwan, helt i enlighet med den kommunistiska propagandan från Peking, beskriver Taiwan som en ”utbrytarrepublik”. För det är den inte. Folkrepubliken Kina har aldrig haft kontroll över det som är den kvarvarande delen av Republiken Kina - Taiwan.

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar