2008-12-01

Sänkta arbetsgivaravgifter för fler jobb

Nu är debatten om sänkta arbetsgivaravgifter till ända. Vi har också hunnit med att debattera sjuklöneperioden för arbetsgivare som anställer någon med sjukersättning.

Oppositionen var splittrad i debatten - som vanligt. Den enda uppfattningen de är överens om är att de vill fördubbla arbetsgivaravgiften för de under 26 år. En mycket märklig ståndpunkt i en situation där vi ser hur det kommer att bli tufft på arbetsmarknaden och vi vet att ungdomarna är de som oftast råkar mest illa ut i en dålig konjunktur.

Under socialdemokraternas tid vid makten låg ungdomsarbetslösheten över 20 procent, samtidigt som snittet för övriga länder legat neråt 15 procent. Tack vare Alliansens jobbpolitik så har vi närmat oss den europeiska nivån och kommit ner en bit under 20 procent. Men det räcker inte och det är därför vi nu halverar arbetsgivaravgifterna för de som är under 26 år. En mycket offensiv åtgärd för att stärka ungas ställning på arbetsmarknaden.

Förutom halveringen av arbetsgivaravgifterna för unga så genomför vi från och med årskiftet en generell sänkning av arbetsgivaravgiften med en procentenhet. Det betyder minskade utgifter för kommuner och landsting med 3 miljarder kronor och 7,5 miljarder kronor i minskad beskattning av näringslivet. Vänstern är givetvis emot.

Sänkningen av arbetsgivaravgifterna innebär en kraftig och viktig ekonomisk stimulans när vi nu känner av den internationella finanskrisen. Fler kommer att kunna behålla jobbet och resurser frigörs till viktiga investeringar för framtiden.

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar