2008-12-23

Dubbla budskap från Kina

Folkrepubliken Kinas ”vänskapsgåva” till Taiwan (Republiken Kina) är onekligen dubbelbottnad i sitt budskap. Folkrepubliken har över tusen kärnvapenmissiler riktade mot Taiwan och dess 23 miljoner invånare eftersom att man sedan 1949 gör anspråk på ön, dock utan att någonsin tidigare styrt över den. Samtidigt skickar man två Pandor vars namn tillsammans betyder ”återförening” som en gåva till Taiwan. Att ta emot en gåva när givaren har en pistol riktad mot tinningen gör nog det artiga leendet en aning stelt…

Men sådan är relationen mellan de båda länderna. Å ena sidan Folkrepublikens krav på att Taiwan ska uppgå i Folkrepubliken i förening med hot om en invasion om så inte sker frivilligt, å andra sidan en ekonomisk realitet som innebär att deras ekonomier är tätt sammanflätade med varandra. Många förespråkar därför en status quo-lösning där Taiwan inte retar upp Folkrepubliken genom att säga det uppenbara – att Taiwan är en självständig stat – och Folkrepubliken avstår från att ockupera Taiwan.

En sådan lösning kan säkert vara lämplig under ett antal år, men i längden är den inte hållbar. Taiwans folk har rätt till ett fullvärdigt deltagande i internationella organisationer som FN och WHO, något som idag förhindras av Folkrepubliken Kina, och Taiwan bör få upprätthålla mellanstatliga relationer med andra länder på samma villkor som alla andra stater.

Läs gärna faktarutan på svd.se som ger en kortfattad och bra bakgrund till relationen mellan de båda länderna.

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar