2008-12-09

Alliansens utbildningspolitik behövs

DN rapporterar nu om en internationell rapport som utvärderar utvecklingen i skolan mellan åren 2003 och 2007. Den visar på en fortsatt nedåtgående trend jämfört med den föregående rapporten som undersökte utvecklingen mellan åren 1995 och 2003. I synnerhet är det utvecklingen inom matematik och naturvetenskap som visar på nedslående resultat.

Nu återstår bara för Sahlin att likt tidigare gå ut och opponera sig mot regeringen innan det att hon inser att det är socialdemokraternas politik hon kritiserar.

Utvärderingen visar att det finns ett stort behov av den omläggning av utbildningspolitiken som regeringen nu arbetar. Mer fokus på kunskap, ökat kravställande, ordning och reda i skolan är viktigt liksom återupprättande av lärarens ställning och status.

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar