2008-11-11

Ohälsotalet fortsätter att sjunka


Detta har varit en dag med en lång rad av möten. Det mest intressanta var utskottssammanträdet där Försäkringskassan GD, Curt Malmborg, bl a beskrev arbetet med myndighetens nya organisation och genomförandet av våre reformer. Mest intressant och glädjande är att ohälsotalet fortsätter att sjunka. Nu är en person i genomsnitt oförmögen att arbeta på grund av ohälsa 36 dagar per år, för bara några år sedan uppgick den siffran till 43 dagar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar