2008-11-12

Lars Gustafsson (kd) - en entertainer

Vid dagens debatt om arbetskraftsinvandring inledde Lars Gustafsson (kd) med att på engelska citera ur en EU-rapport som ger Sveriges nya migrationspolitik höga betyg. Han blev snabbt avbruten av talmannen som påpekade att vi endast får använda svenska i kammaren, varpå Lars snabbt bad om ursäkt: "I beg your pardon"... Lars är snabb i tanken och repliken! När han sedan refererade texten på svenska så stakade han sig (medvetet tror jag) när han kom till ordet policy och funderade på vad han borde översätta det till...

Humor är tyvärr en bristvara i riksdagsdebatterna, men Lars gör vad han kan för att förbättra situationen. Riksdagens protokoll, där det noteras och för all evig framtid sparas vad som sägs i debatterna, verkar dock inte ha utrymme för humor. Allt Lars sa, från det första till det sista ordet på engelska, är struket ur protokollet kan jag nu notera.


Gunnar Axéns officiella hemsida

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar