2010-05-27

Minst 10.000 långtidssjukskrivna har hittat en väg tillbaka till arbetslivet

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen presenterade idag den första uppföljningen av omförsäkringsreformen. Så här långt verkar media nästan slå knut på sig själva för att förminska det mycket positiva resultatet som framgår av statistiken. Fokus ligger på att 5.000 av de närmare 15.000 som omförsäkrades vid årsskiftet ansökt om att på nytt få sjukpenning.

Ett annat perspektiv hade ju kunnat vara att 10.000 personer som varit långtidssjukskrivna, tack vare bra stöd från Arbetsförmedlingen, nu hittar en väg tillbaka till arbetslivet. En del har redan fått jobb, andra har fått anpassade arbeten, lönebidragsanställningar och en del behöver mer av arbetspraktik eller annan arbetslivsinriktad rehabilitering innan de kan gå vidare till olika former av anställningar.

10.000 personer som varit sjukskrivna i 2½ år eller längre har lyckats bryta sitt utanförskap och är nu på väg till arbetsgemenskap. Det är onekligen en framgång!

Tydligen är det dock mer intressant att beskriva glaset som 1/3 tomt, snarare än 2/3 fullt.

Om de första månadernas positiva resultat står sig under hela året så handlar det om minst 30.000 personer som under detta år får hjälp att hitta en väg tillbaka till arbetslivet. Utan omförsäkringen till Arbetsförmedlingen skulle dessa människor med stor sannolikhet vara fortsatt sjukskrivna - kanske förtidspensionerade - och därmed ännu längre från att komma tillbaka i jobb.

Gunnar Axén

Media: AB, DN, SvD, Ekot, Exp,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar