2009-05-18

Givande dag i Nyköping

Idag har vi i den moderata gruppen i Socialförsäkringsutskottet fortsatt vår Sverigeresa. Dagens etapp var Nyköping. Besök hos Försäkringskassan, företagshälsovården Medhälsan, kommunens socialförvaltning och samtal med partivänner under kvällen stod på agendan. En mycket lyckad dag med intressanta diskussioner, kloka synpunkter och en del nya perspektiv på våra frågor. Ett stort tack till alla som vi träffat idag och bidragit till detta och i synnerhet Anne-Marie Wigertz som fixade dagens program.

Gunnar Axén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar