2009-05-26

EU-samråd i utskottet

Under förmiddagen blir det ett uppehåll i EU-valskampanjandet till förmån för ett utskottssammanträde. Inom kort är det ministerråd om socialförsäkringsfrågor respektive migrationspolitik. Och innan respektive minister kan åka dit så ska det ske överläggningar med utskottet. Det är en bra ordning med samråd mellan regeringen och riksdagen i EU-frågor för att förankra de svenska ståndpunkterna och skapa en sammanhållen syn på frågorna.

Inom migrationsområdet kommer vi främst att diskutera olika delfrågor som sammantaget utgör en bra grund för skapandet av en gemensam asylpolitik i EU. Vår ambition är att driva på den utvecklingen och förhoppningsvis kan vi gå iland med frågan under det svenska ordförandeskapet i höst. En viktig del i detta är att få fler länder inom EU att ta ett större ansvar för asylmottagandet. Inom socialförsäkringsområdet ska vi bland annat diskutera samordningen av sociala trygghetssystem inom EU. Trygghetssystemen är och ska vara ett nationellt ansvar, men det är viktigt att hitta lösningar som gör att de inte motverkar rörligheten inom EU - till exempel genom att människor på grund av flytt till eller arbete i ett annat medlemsland hamnar i en situation då man förlorar rätten till viktiga socialförsäkringar.

Och har du inte redan röstat så gå och gör det idag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar