2009-04-15

En seriös finansminister presenterade en väl avvägd ekonomisk politik

Efter ett morgonmöte med den moderata kommittékonferensen så vidtog vårens budgetdebatt.

Det är närmare 25 år sedan jag hörde Anders Borg första gången i en politisk debatt och kan konstatera att han idag uppnådde ett nytt personbästa i den ädla debattkonsten. Med en briljant retorik, klockren skärpa och självförtroende dominerade han dagens debatt. Grunden för detta är givetvis att han känner en stor trygghet i att den politik som vi nu för är väl avvägd. Vi slår vakt om stabila statsfinanser, möter nedgången i konjunkturen genom att hålla fast vid arbetslinjen och värnar välfärdens kärnuppgifter.

Intressant är också att Borg har ett långsiktigt perspektiv på de utmaningar som står framför oss och redan nu pekar på nödvändigheten att vidta rätt åtgärder för att inte arbetslösheten ska bita sig fast på en hög nivå när konjunkturen väl vänder uppåt igen.

Ytterligare en intressant notering är att Borg talar klarspråk om det ekonomiska läget. Under mina år i riksdagen har jag lyssnat på närmare 20 budgetdebatter under socialdemokratiskt styre. Varje debatt så har den aktuella socialdemokratiske finansministern försökt att skönmåla ekonomin. I dåliga tider så stod vändningen runt hörnet, i goda tider så var allt ännu bättre än vad det i själva verket var. Borg säger som det är: Vi befinner oss i en djup global ekonomisk kris, vi vet inte än när vändningen kommer och det kan till och med bli värre innan det vänder.

Detta visar att Borg tar seriöst på sin uppgift och tar åhörarna - svenska folket - på allvar. Det går inte att luras eller försköna. Det är bättre att tala klarspråk, förklara vad som behöver göras och sedan genomföra det. Om ett antal år kommer Anders Borg med största sannolikhet beskrivas som Sveriges mest kompetente och seriösa finansminister genom tiderna.

Media: DN1, DN2, DN3, DN4, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, AB1, AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, EXP1, EXP2, EXP3, EXP4, EXP5, SDS1, SDS2, SDS3, SDS4, SDS5, SDS6, SDS7

Gunnar Axén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar