2009-03-11

Möten med förtidspensionerade

Sitter på 7-tåget från Stockholm mot Linköping. Det verkar som om vintern gör ett sista ryck. Idag följer jag med socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson när hon träffar förtidspensionärer i Linköping på förmiddagen och i Norrköping på eftermiddagen.
Cristina har genomfört en lång rad av liknande möten runt om i landet för att informera om reformen "Från sjukersättning till arbete", den reform som gör det möjligt för de som fått icke tidsbegränsad sjukersättning (i dagligt tal kallat förtidspension) före den 1 juli förra året att engagera sig ideellt, studera eller jobba med bibehållen rätt till sin ersättning.

Jag tror det kommer att bli en intressant dag.

Läs mer om reformen på Försäkringskassans hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar