2009-03-19

Generaldirektör för IFS utsedd

Den 1 juli inträttas Inspektionen för socialförsäkringen (IFS), vilket blir en myndighet som har till uppdrag att utöva tillsyn över socialförsäkringarna i syfte att slå vakt om effektivitet och rättssäkerhet. Just nu presenterar socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson den tillträdande generaldirektören, Per Molander. Han är en av ett tjugotal som sökt tjänsten. Per Molander är matematiker i grunden och har en gedigen bakgrund som forskare och utredare inom offentlig förvaltning under flera årtionden. Det verkar vara ett klokt val som socialförsäkringsministern och regeringen gjort.

Gunnar Axén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar