2009-03-07

Flera gäster på plats

Förutom alla stämmoombud så är ett antal inbjudna gäster på plats. Däribland riksdagsledamot Finn Bengtsson, landstingsrådet Christian Gustavsson, tidigare kommunalrådet Anna Nyholm, och kommunstyrelseordförande Paul Lindvall.

Gunnar Axén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar