2009-03-10

Andreas Carlgren om klimatmålet

Andreas Carlgren (c) besöker just nu den moderata riksdagsgruppen för att berätta om åtgärdsplanen för att nå klimatmålet. Det är en ambitiös plan med en lång rad av åtgärder inom flera olika områden. Den bygger huvudsakligen på ekonomiska styrmedel och har den fördelen att vi nu får fram långsiktiga spelregler för både näringsliv och konsumenter.

Gunnar Axén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar