2008-12-04

Patetiska krav på förstatliganden

Efter ett intressant möte med Alf Eckerhall och en genomgång av förslaget om bättre anpassade trygghetssystem för företagare så lyssnar jag på statsministerns frågestund i kammaren.

Det är i det närmaste patetiskt att lyssna på oppostionens krav på att förstatliga Volvo och Saab. Uppenbarligen har de inte mycket annat att komma med. Lösningen är ju inte att använda skattebetalarnas pengar och pumpa in dem i olönsamma företag. Det är ju att kasta pengarna i sjön. Det leder bara till en kostsam och utdragen pina när företagen oundvikligen måste ställa om sin produktion.

Bättre att använda resurserna till skattesänkningar och satsningar som långsiktigt leder till ökad konsumtionskraft och ett generellt bättre företagarklimat. Endast så kan vi långsiktigt bygga vårt välstånd.

Statligt företagande har ytterst sällan visat sig vara framgångsrikt.

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar