2008-12-03

Bättre stöd till unga med funktionshinder

Efter morgonens votering en kort stund på arbetsrummet, sedan bär det av till socialdepartementet för det avstämningsmöte vi har varje vecka. Eftermiddagen kommer att ägnas åt ett seminarium som Allianspartierna i socialförskringsutskottet och socialutskottet arrangerar tillsammans med Neurologiskt Handikappades Riksförbund.

Igår presenterade utredaren Adriana Lender en utredning som sett över stödet till unga funktionshindrade. Bakgrunden är att antalet unga, under 30 år, med aktivitetsersättning (det som tidigare kallades förtidspension) har ökat mycket kraftigt under de senaste tio åren. För de allra flesta har det inneburit att man förpassats till ett liv i utanförskap, utan vårdinsatser, stöd att komma i arbete eller på annat sätt få en meningsfull vardag.

Utredaren föreslår att aktivitetsersättningen avskaffas och ersätts av:

- Sjukersättning för unga, som ges endast till de som har en så allvarlig funktionsnedsättning att de aldrig kommer att kunna arbeta.

- Ett kraftigt utökat uppdrag för Arbetsförmedlingen att stödja de unga som med stöd, helt eller delvis, kan arbeta.

- Stöd till de med förlängd skolgång som inordnas i det ordinarie studiestödsystemet.

Här kan du läsa mer om utredningsförslaget och se gårdagens presskonferens.

Jag har ännu inte hunnit läsa hela utredningen, men det verkar vara kloka förslag som leder till ett bättre stöd till och en ökad livskvalitet för unga med funktionsnedsättning.

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar