2008-11-12

Nya möjligheter till arbetskraftsinvandring

Förmiddagen har jag bland annat ägnat åt att träffa läkare som går en utbildning i försäkringsmedicin, en ny utbildning som startades på Karolinska Institutet förra hösten. Det var en mycket givande diskussion. Jag förklarade tankarna bakom de reformer som vi genomfört i syfte att skapa en kortare väg till ett friskare liv och fick många kloka synpunkter med mig tillbaka.

Under eftermiddagen skulle jag vilja delta i ett seminarium som Centern anordnar i riksdagen om "Osund ojämlikhet", där bland annat ordföranden i WHOs Global Commission on Social Determinants of Health, Professor Sir Michael Marmot, ska hålla ett anförande. Tyvärr ser det nu ut att kollidera med debatten om arbetskraftsinvandring som vi ska ha idag.

Arbetskraftsinvandringsreformen är sannolikt den viktigaste förändringen som vi kommer att genomföra inom migrationspolitiken denna mandatperiod. Den skapar möjlighet för arbetsgivare som inte kan hitta rätt kompetens och arbetskraft i Sverige eller inom EU att söka efter denna längre bort i världen. Läs mer om reformen här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar